Удзельнік паўстаньня 1863-1864 гг.,кіраўнік паўстаньня на Маладзечненшчыне і Вілейшчыне. Шляхціц Вілейскага ўезда Віленскай губерніі, дробны чыноўнік, публіцыст. Вучыўся ў Віленскай гімназіі і Маскоўскім ўніверсітэце.
З архіўных крыніц № 1 (па парадку памерлых).
Род Ратынскіх выкарыстоўваў прыватнаўласніцкі герб “Лебедзь”, вядомы з 13 ст. На тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага пашыраўся пасля Гарадзельскай вуніі 1413 года.
Род Вярбіцкіх выкарыстоўваў герб “Грымала”.
гісторык, краязнаўца, публіцыст, адзін з першых гісторыкаў беларускай літаратуры і збіральнікаў беларускіх рукапісаў
СТОРОЖЕНКО Алексей Петрович (1805 – 1874 Брест-Литовск) -- украинский писатель. Служил на военной службе, участвовал в польской кампании 1831, с 1863 служил при М.Н.